1 Lý Quốc Sư

Thông tin chi tiết

Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Số 1 Lý Quốc Sư
Chủ đầu tư : Mr.Trung
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày