11-15 Võ Văn Dũng

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Số 11-15 Võ văn Dũng , Hoàng Cầu
Chủ đầu tư : Mr.Hoàng Anh 
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày