11/5/78 Hoàng Q Việt

Thông tin chi tiết

Diện tích: 160 m2
Địa chỉ: Số 11 ngách 5/78 Hoàng Quốc Việt
Tên chủ hộ: Mr.Cường
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày