12_Trần Quốc Toản

Thông tin chi tiết

Căn hộ cải tạo trên nền công trình được xây dựng từ năm 1994, mục đích sử dụng cho người nước ngoài thuê

Diện tích: 420m2
Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Toản
Tên chủ hộ: Mr.Chu Minh
Thời gian hoàn thành:  1 Tháng