14/36 Nguyễn Viết Xuân

Thông tin chi tiết

Diện tích:40 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: 14/36 Nguyễn viết Xuân
Tên chủ hộ: Mr.Khang
Thời gian hoàn thành: 2 Tuần