15 Nguyễn.T. Hiền

Thông tin chi tiết

Diện tích: 200m2
Địa chỉ: 15 Nguyễn Thượng Hiền
Chủ đầu tư : Mr.Long
Thời gian hoàn thành: 14 Ngày