15 Trần Phú

Thông tin chi tiết

Diện tích: 450 m2
Địa chỉ: 15 Trần Phú
Tên chủ hộ: Mr.Nam
Thời gian hoàn thành: 45 Ngày