16 Hàng Lược

Thông tin chi tiết

Diện tích: 40m2 x 2 tầng
Địa chỉ: 16 Hàng Lược
Tên chủ hộ: Mr.Cường
Thời gian hoàn thành: 1 Tuần