22 Đình Ngang

Thông tin chi tiết

Mango Shop

Diện tích: 30m2 x 2 Tầng
Địa chỉ: 22 Đình Ngang
Tên chủ hộ: Ms.Quỳnh