25 Vạn Bảo

Thông tin chi tiết

Diện tích: 320 m2
Địa chỉ: 25 Vạn Bảo
Tên chủ hộ: Mrs.Hằng
Thời gian hoàn thành: 1 tháng