33 Nguyễn Quốc Toản

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120 m2 x 2 Tầng
Địa chỉ: 33 Trần Quốc Toản
Tên chủ hộ: Mr.Chu Minh
Thời gian hoàn thành: 5 Ngày