432 Trương Định

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120m2
Địa chỉ: 432 Trương Định
Chủ đầu tư : Mr.Quyết
Thời gian hoàn thành: 7 Ngày