65 Tôn Đức Thắng

Thông tin chi tiết

Diện tích: 85 m2 x 4 Tầng
Địa chỉ: Số 65 Tôn Đức Thắng
Tên chủ hộ: Mr.Long
Thời gian hoàn thành: 3 Tuần