70 Xuân Diệu

Thông tin chi tiết

Apartment For Rent

Diện tích: 120m2
Địa chỉ: 70 Xuân Diệu
Chủ đầu tư : Mr Dương
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày