76 Giảng Võ

Thông tin chi tiết

Diện tích: 400m2
Địa chỉ: 76 giảng võ 
Chủ đầu tư : Mrs.Vân
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày