99 Hàng Gai

Thông tin chi tiết

Diện tích: 100m2
Địa chỉ: 99 Hàng Gai
Chủ đầu tư : Mrs.Yến
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày