AnNam Spa

Thông tin chi tiết

Thiết kế Nội thất Spa

Diện tích: 500m
Địa chỉ: 71 Hàng Bông
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Triều Nhật
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày