Beach house Hội An

Thông tin chi tiết

Thiết kế Kiến trúc- Quy hoạch khu nhà nghỉ dưỡng 

Diện tích: 1600M2
Địa chỉ: Tân Thành ,Cẩm An , Hội An, Quảng Nam
Chủ đầu tư : Mr Sơn
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày