BT Cầu Diễn

Thông tin chi tiết

Diện tích: 70m2x4 tầng
Địa chỉ: Khu đô thị mới Cầu Diễn
Tên chủ hộ: Mrs.Lan
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày