BT Cầu giấy

Thông tin chi tiết

Diện tích: 90 m2 x 4 Tầng
Địa chỉ : Khu đô thị mới Cầu giấy
Tên chủ hộ: Mr.Bình
Thời gian hoàn thành: 30 Ngày