Bt Đặng Thai Mai

Thông tin chi tiết

Diện tích: 120 m2
Địa chỉ: Đặng Thai Mai , Tây Hồ
Tên chủ hộ: Mr.Sơn
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày