BT Mỹ Đình

Thông tin chi tiết

Diện tích: 260 m2
Địa chỉ: Biệt thự Mỹ Đình
Tên chủ hộ: Mr.Minh
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày