BT Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Diện tích: 140 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: Thanh Sơn - Phú Thọ
Tên chủ hộ: Mrs.Dung .Mr Lộc
Thời gian hoàn thành: 30 Ngày