BT Việt Hưng

Thông tin chi tiết

Diện tích: 140 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: BT-KH05 KĐT Việt Hưng
Tên chủ hộ: Mr.Nam
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày