BT Vườn Đào

Thông tin chi tiết

Diện tích: 160 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: Khu Bt Vườn Đào
Tên chủ hộ: Mrs.Hợp + Mr Triết
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày