BT Vườn Đào

Thông tin chi tiết

Diện tích: 150 m2 x 6 Tầng
Địa chỉ: BTVườn Đào
Tên chủ hộ: Mrs.Hợp
Thời gian hoàn thành: 30 Ngày