BT Xa la

Thông tin chi tiết

Diện tích: 160 m2 x 2 Tầng
Địa chỉ: Khu chia lô Xa La Hà Đông
Tên chủ hộ: Mr.Linh
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày