BT Xanh Villa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 400m2
Địa chỉ: Tiến Xuân ,Thạch Thất , Hà Nội
Chủ đầu tư : Mr.Luân
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày