BT13 Văn Phú

Thông tin chi tiết

Diện tích: 150 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: BT13 Văn Phú Hà Đông
Tên chủ hộ: Mr.Bắc
Thời gian hoàn thành: 1 tháng