BTC4-24 Ciputra

Thông tin chi tiết

Diện tích: 160 m2 x 3 Tầng
Địa chỉ: BTC4-24 Ciputra
Tên chủ hộ: Mr.Bảy
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày