BT.Thanh Hóa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 400m2
Địa chỉ: Đông Tân, Đông Sơn ,Thanh Hóa
Chủ đầu tư : Mr.Chiến
Thời gian hoàn thành: 45 Ngày

Các công trình khác