Cafe Lake View

Thông tin chi tiết

Diện tích: 60m2
Địa chỉ: Số 6 Phạm Huy Thông
Chủ đầu tư : Mr.Phúc
Thời gian hoàn thành: 07 Ngày