CC 409 Tam Trinh

Thông tin chi tiết

Diện tích: 100m2
Địa chỉ: 409 Tam Trinh
Chủ đầu tư : Mr.Dương
Thời gian hoàn thành: 5 Ngày