CC C2 Xuân Đỉnh

Thông tin chi tiết

Diện tích:80m2
Địa chỉ: P.3.03 Chung cư C2 Xuân Đỉnh
Chủ đầu tư : Mrs.Liên
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày