CC golden westlake

Thông tin chi tiết

Diện tích: 80m2
Địa chỉ:p7.04 CC golden westlake, 151 Hoàng Hoa Thám
Chủ đầu tư : Mr.Đõ Long
Thời gian hoàn thành: 7 Ngày