CC Quan Hoa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 60m2
Địa chỉ: 121 Quan Hoa
Chủ đầu tư : Mrs .Tâm
Thời gian hoàn thành: 7 Ngày