CC Richland Southern

Thông tin chi tiết

Diện tích: 123m2
Địa chỉ: P.1607 Tòa nhà Richland Southern ,Xuân Thủy, Cầu giấy
Chủ đầu tư : Mr.Thành
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày