CC Vincom

Thông tin chi tiết

Diện tích: 84m2
Địa chỉ: 1603 Vincom tower, Bà Triệu 
Chủ đầu tư : Mr.Nam
Thời gian hoàn thành: 07 Ngày