CC.No5

Thông tin chi tiết

Diện tích: 180m2
Địa chỉ: P9.08 Tòa nhà 25T2 No05 Trung Hòa
Chủ đầu tư : Mr.Phú
Thời gian hoàn thành: 14 Ngày