Chung C­ư N05

Thông tin chi tiết

Diện tích: 152m2
Địa chỉ: CCN05
Chủ đầu tư : Mrs.Ngọc
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày