Chung cư Mỹ Đình

Thông tin chi tiết

Diện tích: 170m2
Địa chỉ: Chung cư Mĩ Đình 2
Tên chủ hộ: Mr.Khoa
Thời gian hoàn thành: 2 tuần