Chung cư An sinh

Thông tin chi tiết

Diện tích: 140 m2

Địa chỉ: Tầng 07 Chung cư An Sinh Mỹ Đình
Tên chủ hộ: Mrs.Hằng
Thời gian hoàn thành: 3 tuần