Chung cư Sông Đà

Thông tin chi tiết

Diện tích: 160 m2
Địa chỉ: P27.04 Tòa nhà Sông Đà Hà Đông
Tên chủ hộ: Mr.Dũng
Thời gian hoàn thành: 15 Ngày