Contrexim Holdings

Thông tin chi tiết

Diện tích: 600m2
Địa chỉ: Tầng 36 landmark 72 , KeangNam
Chủ đầu tư : CTX
Thời gian hoàn thành: 20 Ngày