CT2 Vimeco

Thông tin chi tiết

Diện tích: 140 m2
Địa chỉ: P14.02 CT2 Chung cư Vimeco
Tên chủ hộ: Mr Huân
Thời gian hoàn thành: 1 tháng