Cục bản đồ Việt Nam

Thông tin chi tiết

Diện tích: 800 m2
Địa chỉ: Hoàng quốc việt ,Cầu giấy ,Hà nội
Chủ đầu tư : Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 2 tuần