Đặng Văn Ngữ

Thông tin chi tiết

Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Đặng Văn Ngữ  ,Hn
Chủ đầu tư : Mr.Tùng
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày