Galaxy Coffee

Thông tin chi tiết

Diện tích: 280m2
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh
Tên chủ hộ: Mr.Tuấn
Thời gian hoàn thành: 1 tháng