Golden Hotel

Thông tin chi tiết

Diện tích: 2000m2
Địa chỉ: Bãi Cháy , Hạ Long, Quảng Ninh
Chủ đầu tư : Mrs.Yến 
Thời gian hoàn thành: 45 Ngày