Hải Dương villa

Thông tin chi tiết

Diện tích: 200m2
Địa chỉ:TP Hải Dương
Chủ đầu tư :Mr.Quang
Thời gian hoàn thành: 10 Ngày